Chính sách bảo mật

charmcity bình dương Chúng tôi- charmcitybinhduong.com.vn – luôn luôn mong muốn bảo vệ người dùng thông tin trên trang web và coi đó là trách nhiệm của mình. Các chính sách dưới đây được đưa ra để bảo vệ lợi ích của người dùng:

1. Chúng tôi là ai?

Website của chúng tôi là: charmcitybinhduong.com.vn

2. Chúng tôi cần thông tin để 

charmcitybinhduong.com.vn thu thập thông tin người dùng để phục vụ các mục tiêu sau đây:
  • Cập nhật trang web để trở nên thân thiện hơn với người dùng
  • Trang web phát triển với những nội dung mà người dùng quan tâm
  • Xem xét cải thiện trang web về mặt kỹ thuật (trang web tốc độ, giao diện, …)
  • Kịp ngăn chặn thư rác hoạt động trên trang web
Chúng tôi cam kết sẽ không sử dụng thông tin người dùng trên trang web vào bất kỳ mục tiêu nào khác với mục tiêu trên.

3. Chúng tôi cần thông tin nào?

Trang web này, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau đây:
  • Bình luận của người dùng: Khi các bạn bình luận trên trang web này, các bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân (tên, email) để phục vụ cho công việc chống thư rác cũng như dễ dàng hơn cho các lần bình luận sau. Các nội dung trên bình luận của các bạn cũng sẽ được thu thập.
  • Các thông tin về Internet truyền thông (IP address, speed, browser and use device, ….) cũng sẽ được lưu trữ để phục vụ cho quá trình phân tích trang web.

4. Ai có thể tiếp cận người dùng thông tin trên trang web?

Đội ngũ phát triển website charmcitybinhduong.com.vn

5. Thông tin được lưu trong bao lâu? 

Thời hạn vô hạn