Giải đáp thắc mắc đất chưa có sổ đỏ có được chuyển nhượng không?

Ở mỗi đất nước, đất đai luôn được coi là tài sản của cải đặc biệt quan trọng và cần thiết. Thế nên vấn đề đất chưa có sổ đỏ có được chuyển nhượng không là một đề tài rất đặc biệt trong đời sống. Đối với Việt Nam, một quốc gia đất hẹp đông dân cư sinh sống  thì đất đai, ruộng đất càng là tài sản quý giá, có giá trị đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển nước nhà. 

Đất chưa có sổ đỏ có được chuyển nhượng không?

Trong đất đai, việc xác lập quyền sở hữu chiếm hữu có liên quan mật thiết và đóng vai trò chi phối, đôi khi có ý nghĩa chi phối đối với việc khai thác, quản lý và sử dụng cần thiết tài nguyên ruộng đất quốc gia. Trên cơ sở đó đề xuất các ý kiến và biện pháp nhằm khắc phục và giải quyết những bất cập bây giờ, tạo điều kiện ổn định tình hình xã hội và tiếp tục thúc đẩy cơ hội  phát triển nông nghiệp, nông thôn và kinh tế – xã hội đất nước.

dat chua co so do co duoc chuyen nhuong khong

Lý do đất chưa có sổ đỏ 

  • Đất chưa có sổ đỏ là đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu đất. Vì vậy nếu đất chưa có sổ đỏ có được chuyển nhượng không thì đương nhiên là không vì nó liên quan đến tài sản và quyền sở hữu. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng có sự di chuyển hoàn toàn quyền sử dụng đất từ bên chuyển nhượng sang bên nhận chuyển nhượng, làm kết thúc quyền sử dụng đất của bên chuyển nhượng và làm xuất hiện quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng. 
  • Ngoài ra, nếu thừa kế hay tặng cho quyền sử dụng đất là từ tình cảm của người để thừa kế hoặc người  cho đối với người nhận thừa kế hay người nhận tặng cho, thì chuyển nhượng quyền sử dụng đất hướng đến mục đích chủ yếu là thu lợi nhuận, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thường phải mang đến cho bên chuyển nhượng một khoản lợi nhuận bằng tiền. 
  • Quyền sử dụng đất được di chuyển trên thị trường, góp phần cho sự phát triển của thị trường quyền sử dụng bất động sản. Người tham gia vào giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải quy tắc theo các quy định của pháp luật về điều kiện, nội dung, trình tự, thủ tục pháp lý . Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất bị kết nối bởi thời hạn, mục đích và quy hoạch sử dụng đất. Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải sử dụng đúng yêu cầu mà Nhà nước đã xác định. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất chủ yếu được thực hành thông qua hệ thống hồ sơ giấy tờ về đất,giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các hợp đồng cần phải rành mạch, chi tiết. Cho nên, bản chất của chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một giao dịch dân sự, trong đó đối tượng của giao dịch là quyền sử dụng đất.

Những vấn đề đất chưa có sổ đỏ có được chuyển nhượng không và nó xảy ra như thế nào?

Chúng ta đã biết đất chưa có sổ đỏ thì chắc chắn chưa được coi là hợp pháp và không được pháp luật công nhận.

Sổ đỏ là một hình thức văn bản pháp lý để phê duyệt quyền sử dụng đất. Đồng thời là căn cứ cần thiết để xác lập cũng như bảo vệ quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản đi kèm của mỗi người. Nhà đất không có sổ đỏ tức là với việc công dân không có giấy chứng nhận hợp pháp.

Vì vậy một giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhà đất chưa có sổ đỏ thì không được xem là hợp pháp. Bên cạnh đó, bạn có sử dụng mẫu hợp đồng mua bán nhà đất viết tay chưa có sổ đỏ, thì hẳn là văn bản này cũng không được pháp luật bảo vệ, không được công nhận và đồng ý.

Cho nên đất không có sổ đỏ thì không được phép bán lại hay chuyển nhượng đi trong bất kì tình huống nào, hình thức nào. Nếu bán hoặc chuyển nhượng đi cho người khác thì sẽ không được phép và pháp luật không ký kết, không liên quan đến giao dịch giữa người mua và người bán.

dat chua co so do co duoc chuyen nhuong khong

Rủi ro khi chúng ta mua đất không có sổ đỏ :

Đất không có sổ đỏ bị tịch thu

  • Đầu tiên, đất không có đủ điều kiện để công nhận quyền sử dụng đất và cấp Sổ đỏ có thể xuất phát từ nhiều lý do: đất thuộc diện bị tranh chấp, đất bị chiếm dụng bất hợp pháp, đất nằm trong quy hoạch đã có quyết định thu hồi, đất không giấy tờ … nhưng chủ thể  vẫn dùng bất hợp pháp và khi thực hiện việc mua bán đất trong trường hợp này thì rủi ro cho bên mua là có và có thể bị tịch thu lại bởi người bán.

Không có giá trị pháp lý

  • Thứ hai, xuất phát từ rủi ro khi mua đất chưa có sổ đỏ từ nguyên nhân trên thì giao dịch mua bán chuyển nhượng đất sẽ bị coi là không có giá trị về mặt vô hiệu hóa do không đáp ứng nhu cầu về mặt nội dung (đối tượng của hợp đồng không thể thực hiện được

Rủi ro về tài chính

  • Cuối cùng, trong một số vụ việc cụ thể thì người chuyển nhượng đất không có sổ đỏ thì rủi ro tới số tiền đặt cọc của người mua hoặc số tiền trả trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng, bên mua sẽ có thể không gánh nghĩa vụ này bằng cách bỏ trốn, cắt đứt liên lạc,…

Tổng Kết

Tổng kết lại bài viết vấn đề đất chưa có sổ đỏ có được chuyển nhượng không là những thông tin cần thiết trong cuộc sống, đơn giản bởi vì không phải ai trong chúng ta cũng biết điều kiện cần và đủ của một mảnh đất là ra sao, như thế nào, đôi khi chúng ta lãng quên và thiếu sự quan sát về những vấn đề xã hội này . Nếu mọi người thấy đúng thì hãy chia sẻ và lan tỏa cho những người xung quanh ta về bài viết này.

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *